Steun ons

Steun ons

Steun Vivace als vrienden sponsor of donateur.

Wilt u ons koor financieel steunen en genieten van speciale voorrechten?
Dan zijn er diverse mogelijkheden.

Vrienden Sponsor:
Dan kunt uw bedrijf sponsor worden met een logo op onze website met daarbij een link naar uw bedrijfswebsite. Naamsbekendheid via ons programmaboekje en vrijkaarten voor ons najaarsconcert. U kunt u zich opgeven via

Donateur:
U kunt donateur van Vivace worden door u op te geven via het secretariaat en het jaarlijks overmaken van een gift van € 15 of meer.
U kunt voor optredens een stoel bespreken en er bestaat de mogelijkheid eenmaal per jaar een repetitie-avond bij te wonen. Als er zich voldoende donateurs van Vivace aanmelden (tenminste 100) zullen we zelfs een speciaal donateursconcert organiseren!

Als u donateur wilt worden, maak dan uw bijdrage voor 1 april van elk kalenderjaar over naar rekeningnummer NL91INGB0004886891. Hierbij heeft een automatische incasso de voorkeur. U kunt u op geven via