Algemene informatie voor aspirant leden

Algemene informatie voor aspirant leden

Algemene informatie voor aspirant leden hebben we onderstaand op een rijtje gezet.
We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn om verwachtingen duidelijk te krijgen. Vraag gerust nadere uitleg over wat het een en ander in praktijk betekent aan onze bestuursleden. Vivace is namelijk een heel gezellig koor, maar heeft uiteraard ook regeltjes nodig om te kunnen draaien.

Wat leden moeten weten?
De repetities vinden plaats op donderdagavond in het Kerkelijk centrum ‘de Ark’, ’
’t kerkestuk 1 te Reeuwijk. De zaal is open vanaf 19.30h; de repetitie zelf is van 20.00h t/m 22.00h. In de pauze is er koffie en thee verkrijgbaar. De bijdragen hiervoor zijn verwerkt in de contributie. De bar wordt per toerbeurt door de vrijwilligers uit het koor verzorgd. Alsmede ook het inrichten van de zaal.

Aspirant-leden
Aspirant-leden kunnen de repetities driemaal bijwonen zonder verplichting tot aanmelding.
De contributie bedraagt € 65,00 per kwartaal en is bij vooruitbetaling verschuldigd.
Nieuwe leden betalen bij aanmelding een inschrijfgeld van € 10,-.
Leden ontvangen een muziekmap in bruikleen, waarvoor een waarborgsom van € 10,- betaald dient te worden.

De kleding bij de optredens van Vivace
Als het koor naar buiten treedt, is het dragen van de vastgestelde koorkleding verplicht.
Onze standaard kleding is meestal zwart, de kledingcommissie heeft een reeks corsages en stropdassen om een en ander op te fleuren. Bij gastoptredens krijgen we advies voor de kleding van de kledingcommissie.